Liên hệ

Đầu Tư Hơn 1.000 Tỷ Đồng Mở Rộng Khu Công Nghiệp Đồng Văn I

Tin tập đoàn

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng do Công ty CP Hóa chất Nhựa thực hiện có tổng vốn hơn 1.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng ký quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam.

Mục tiêu của Dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp. Nhà đầu tư là Công ty CP Hóa chất Nhựa. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với quy mô sử dụng đất 100 ha.

Tổng vốn đầu tư của Dự án là 1.103 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của Nhà đầu tư là 220 tỷ đồng. UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan liên quan và Nhà đầu tư điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng và khu dịch vụ thương mại, nhà ở phục vụ khu công nghiệp phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng, thị xã Duy Tiên đảm bảo phù hợp với quy hoạch mở rộng Khu công nghiệp Đồng Văn I đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và cơ cấu sử dụng đất của Dự án phù hợp với quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và môi trường...

Nguồn: https://baodauthau.vn/dau-tu-hon-1-000-ty-dong-mo-rong-khu-cong-nghiep-dong-van-i-post104338.html