icon

Thành tích

Với chất lượng sản phẩm được khẳng định, và sự đóng góp tích cực cho ngân sách Nhà nước, Tập đoàn Plaschem đã được trao tặng những giải thưởng, chứng nhận danh giá.