OUR HISTORY

Ðến nay sau hơn 20 năm, kể từ ngày thành lập, Công ty đã tạo được chỗ đứng vững chắc cho mình trên thương trường,
thể hiện được vị thế Công ty trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất nhựa và hóa chất trên cả nước.

1999

October 1999

Established Plastic Chemicals Joint Stock Company - PLASCHEM

 
 
2002

2002

Exploiting & operating Tu Phuong Plastic Tarpaulin Factory

2009

2009

Exploitation & operation of the shopping mall and office building for lease PLASCHEM

 
 
2010

2010

Exploiting & operating Silk Path Hotel Hanoi

2012

2012

Exploiting & operating Tu Phuong Jumbo Packaging Factory

 
 
2013

2013

AD*Star Tu Phuong Bag Factory

2016

2016

Operating & Operating Silk Path Boutique Hotel Hanoi

 
 
2017

2017

Exploiting & operating Silk Path Grand Resort & Spa Sapa hotel

2020

2020

Exploiting & operating Silk Path Hotel Hue 

 
 
2021

2021

Exploiting & operating Tu Phuong BOPP Film Factory

 

6/2021

PLASCHEM transformed into Group model: Plastic Chemicals Group Joint Stock Company